Evders’te öğrencinin genel durumu nasıl takip edilir?

İlk derslerde, öğretmenlerimiz daha önce kullandıkları testler aracılığıyla, öğrencinin genel durumunu belirler ve bunu aileyle paylaşır. Öğrenci-öğretmen-veli birlikte beklentileri ve amaçları saptayarak bir plan yaparlar. Sonrasında belirli periyotlarla bu planın değerlendirmesi yapılır. Gerekli görülen toplantılara Evders Rehber Öğretmeni de çağırılarak birlikte durum analizi yapılır.


Evders, öğrencilerin başarı durumlarını velileriyle nasıl paylaşır?

Öğrenci-öğretmen-veli toplantılarında öğrencinin durumu iletilir. Mümkün olduğunca öğrenci bu toplantılara dahil edilmeye çalışılır. Öğrencinin süreçte pasif değil aktif olması sağlanır.


Birebir çalışmalar nasıl yapılır?

Genel olarak çalışma şeklimiz: Bir ders saati 60 dakika olmak üzere, öğrencinin ihtiyacına göre alacağı ders sayısı tavsiye edilir.

Birden fazla dersi nasıl alırım?

Birden fazla alırken her derse ayrı öğretmen gelmesi şart değildir. Örneğin LGS  derslerinde Matematik, Fen Bilgisi ve İngilizce derslerini tek öğretmen anlata­bilir. Çünkü bazı öğretmenlerimizin Matematik ve Fen Bilgisi alanlarında çift diplomaları bulunmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi’nde İngilizce eğitim aldığından bu dersi de kolaylıkla anlatabilir. Diğer dersler için de benzer durumlar söz ko­nusudur.


Evders dersleri İngilizce verilebilir mi?

Öğretmenlerimiz eğitimlerini İngilizce olarak aldıklarından dolayı kullanılan terimleri öncelikle İngilizce olarak öğrenmektedirler. Bu açıdan dersleri İngilizce olarak da anlatabilirler.

Evders Üniversite dersleri için özel ders verir mi?

Üniversitedeki ortak derslerin verebilirler. Fakat özelleşmiş alan dersleri için ön görüşme yapılmalıdır. Kadromuzda Ekonometri, Genetik, Hukuk gibi alanlardan akademisyenler bulunmaktadır.

Evders’te hangi dersler verilir?

LGS, KPSS, YGS, AYT, ALES, DGS’ye yönelik yurt içi derslerinin yanı sıra; Hollanda(Wiskunde), İngiltere(I/GCSE), ABD(SAT) ve Uluslararası dil sınavlarına yönelik dersler de verilmektedir.